Skip to main content

Doelstelling en missie

Wat is de doelstelling van de stichting?

  • Het aanleveren van een bijdrage ter versteviging van het sociaal- economisch welzijn van kinderen en ouderen in Suriname
  • Het stimuleren van de talentontwikkeling bij kinderen.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter bestrijding van armoede.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van sport en spel activiteiten voor jongeren en ouderen.
  • Het (laten) ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs en trainingsactiviteiten.